Ochrona danych osobowych RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI) www.ezaufany.pl

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi w ramach niniejszego serwisu oraz fanpage'u tego serwisu prowadzonego w portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Przedstawione tutaj informacje są zgodne z wymogami artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) .

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Użytkownicy podają w serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie. Serwis z założenia skierowany jest do osób pełnoletnich.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Operator serwisu pełni jednocześnie rolę administratora. Jego dane identyfikacyjne to:

VERIFY SK s.r.o. z siedzibą w Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 - Słowacja, spółka ta działa pod numerem NIP: SK2121688778

Kontakt z administratorem można nawiązać pisząc na eovereny@gmail.com

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Rejestracji i prowadzenia konta użytkownika w naszym serwisie internetowym - podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Odpowiedzi na pytania oraz prowadzenia komunikacji za pośrednictwem LiveChat - podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, za który uznajemy obsługę korespondencji prowadzonej z osobami zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dodawania opinii na temat firm zarejestrowanych w serwisie - podstawą jest dobrowolna zgoda udzielona przez osobę dodającą opinię poprzez działanie mające na celu słowną ocenę danej firmy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Umówienia się z firmą zarejestrowaną w serwisie na konkretny termin - podstawą jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Prowadzenie fanpage'a naszego serwisu na portalach społecznościowych (Facebook oraz Twitter) - podstawą jest Twoja dobrowolna zgoda wyrażona poprzez wejście w interakcję ze stroną fanpage'u (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Przesyłania newslettera - podstawą jest Twoja dobrowolna zgoda na wysyłanie naszego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych

Dobrowolne, ale w przypadku rejestracji firmy w serwisie jest konieczne do zawarcia umowy.

Możliwość cofnięcia zgody

W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w konkretnym celu. Aby to zrobić wyślij wiadomość na adres: eovereny@gmail.com

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu, jeśli to ona była jego podstawą przetwarzania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących dla administratora usługi w postaci: obsługi księgowej, obsługi informatycznej, wynajęcia serwera oraz analityki internetowej.

Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, w sposób zgodny z art. 28 RODO.

Jeśli odwiedzasz fanpage naszego serwisu w mediach społecznościowych odbiorcami Twoich danych może być również:

- właściciel portalu społecznościowego Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie w Irlandii na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych. Zasady te dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

- właściciel portalu społecznościowego Twitter International Company z siedzibą w Dublinie w Irlandii na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych. Zasady te dostępne są pod adresem: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

Twoje dane w postaci elektronicznej mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a konkretnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazywanie to odbywa się jednak w zgodzie z wymaganiami RODO i ogranicza się do danych analitycznych (Google Analytics) oraz danych przetwarzanych w ramach fanpage'ów prowadzonych na portalach społecznościowych (Facebook i Twitter).

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym także profilowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 32 RODO.

Z uwagi na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa konta firmy zarejestrowanej w serwisie administrator rekomenduje zachowanie należytej uwagi w zakresie ustawienia silnego hasła dostępu do konta oraz każdorazowego zachowanie ostrożności w trakcie logowania do tego konta.

Jak ograniczyć działanie technologii śledzących w postaci plików cookies - przeczytasz na naszej stronie w zakładce "Pliki cookies".

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania (poprawienia),
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania.

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
eovereny@gmail.com