Warunki i zasady portalu ezaufany.pl

 

1. Operator:

VERIFY EU s.r.o.; Siedziba firmy: : Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 -Słowacja

NIP : SK2121688778

2. Rejestracja i dane osobowe:

• Rejestracja użytkownika w portalu nie jest obowiązkowa, ale jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować, musi podać informacje zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku znalezienia nieprawdziwych informacji, operator portalu zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia profilu użytkownika.

• Dane osobowe użytkownika, które operator przetwarza w celu jego rejestracji i założenia konta użytkownika oraz w celu świadczenia usług przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników to: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail użytkownika, adres, nazwa firmy oraz jego dane identyfikacyjne.

• Usługi portalu przeznaczone są dla osób powyżej 18. roku życia.

• Adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji służy do identyfikacji, wysyłania linii rejestracyjnej lub nowego hasła. Integralną częścią usług związanych z kontem użytkownika jest wysyłanie ofert od operatora i jego partnerów oraz regularny mailing, z którego użytkownik może w każdej chwili zrezygnować. Tym samym użytkownik zawsze ma możliwość korzystania z usług portalu jako niezarejestrowany gość bez wysyłania powyższych wiadomości lub jako zarejestrowany użytkownik, podczas gdy wysyłanie tych wiadomości jest częścią usług operatora.

• Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności https://www.eovereny.sk/pl/ochrona-danych-osobowych-rodo

• Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje lub szkody spowodowane zapomnieniem danych logowania lub niewłaściwym wykorzystaniem danych logowania przez osobę trzecią.

• Jednocześnie Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych logowania poszczególnych użytkowników osobom trzecim.

3. Profil użytkownika:

• Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i integralność danych dostarczonych przez użytkowników.

• Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w zawartość profilu użytkownika, jeśli korzystanie z niego przez użytkownika jest sprzeczne z niniejszymi warunkami.

• Operator portalu oświadcza, że ​​na żądanie uczestnika może zmienić dane podane w jego profilu. Żądania zmian należy kierować na adres e-mail operatora: eovereny@gmail.com

• Każdy użytkownik może mieć utworzony tylko jeden profil. W przypadku wykrycia utworzenia więcej niż jednego profilu, profile mogę być usunięte przez operatora bez powiadamiania użytkownika.

• W przypadku, gdy profil użytkownika pozostaje nieaktywny przez 12 miesięcy, operator zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu użytkownika, w tym wszystkich jego danych, zdjęć, postów i wiadomości.

4. Dyskusja i ocena:

Zarejestrowany użytkownik może brać udział w dyskusji i oceniać firmy ("innych użytkowników portalu"). Wykonywanie tych czynności jest dobrowolne i nieodpłatne. Użytkownicy zobowiązują się, że ich wiadomości i posty nie będą miały treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, bądź też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe. Oceny nie mogą mieć charakteru handlowego ani zachęcać do popełniania przestępstw.

5. Usunięcie profilu użytkownika

Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu użytkownika w następujących przypadkach:

• Dane podane podczas rejestracji użytkownika są nieprawdziwe

• użytkownik ma więcej niż jeden profil

• użytkownik nie był aktywny przez 12 miesięcy od ostatniego logowania

• użytkownik nie zrezygnował z zamieszczania zdjęć i komentarzy, które są sprzeczne z regulaminem portalu, nawet na prośbę operatora - w takim przypadku usunięcie profilu użytkownika będzie ostateczne i użytkownik nie będzie mógł stworzyć nowego profilu.

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia profilu użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@e-overeny.sk

6. Dodatkowe warunki

Integralną częścią warunków rejestracji użytkownika są również:

• Ogólne warunki operatora na stronie internetowej:  https://www.eovereny.sk/pl/warunki-handlowe/

• Warunki organizowanych konkursów, w których chce wziąć użytkownik konta udział i zostaną opublikowane przy każdym konkursie muszą być przez niego zaakceptowane.

• Warunki korzystania z usługi ezaufany.pl, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej usługi. W takim wypadku usługi na portalu ezaufany.pl zostaną udostępnione użytkownikowi po jego zarejestrowaniu się i potwierdzeniu tożsamości (aktywacja konta) następuje po kliknięciu i tym samym aktywowaniu konta poprzez link wysłany na adres email, podanego przy wstępnej rejestracji.

7. Ogólne:

• Rozpowszechnianie jakichkolwiek danych zawartych w portalu jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą operatora.

• Operator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych warunków i zasad portalu w dowolnym momencie, a użytkownicy zobowiązują się do dalszego ich przestrzegania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami i regulaminem, powinien zaprzestać korzystania z portalu.

• Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkowników.

• Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane w portalu w przypadku (cyber) ataku na serwer.

• Operator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, które mogą powstać dla użytkowników w wyniku korzystania z tego portalu.

• Rejestrując się, użytkownik akceptuje powyższe zasady portalu i zobowiązuje się do ich pełnego przestrzegania.