Polityka cookies portalu ezaufany.

Administrator - VERIFY SK s.r.o.; Siedziba firmy: : Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43 -Słowacja
NIP : SK2121688778

strona e-zaufany.pl i e-zaufany.eu może ponadto przetwarzać tzw. "Cookies" w celu ułatwienia świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z dyrektywą 95/46 / WE w sprawie celów "cookies" i podobnych narzędzi.
Użytkownicy mają możliwość odmówić "cookies" lub podobnych narzędzi przechowywanych w urządzeniu końcowym wykorzystując na przykład przeglądarkę internetową wykorzystywaną do celów prywatnych.

§1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

- Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

- Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§2. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTEPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność. Są to informacje o przetwarzaniu, podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzanych przez nas informacji o naszych klientach i osobach odwiedzających naszą stronę.

Dane na Twoim urządzeniu

Przechowujemy pliki cookie na Twoim urządzeniu. Zawartość plików cookies stanowi sposób identyfikacji konkretnego odwiedzającego i zapewnienie mu możliwości ciągłej interakcji z serwisem, w szczególności możliwość założenia konta użytkownika, logowania, zakupu. Ponadto mogą być wykorzystywane do technicznej optymalizacji działania platformy internetowej, funkcji bezpieczeństwa oraz technicznego zapisu wyboru preferencji wyświetlania zgodnie z Twoim sprzętem przez zarządcę infrastruktury technicznej. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie podstawowej funkcjonalności, dbanie o bezpieczeństwo i stabilność działania.

Za Twoją zgodą możemy również używać plików cookie do innych celów. Ze względu na charakter i cel wykorzystania danych wyróżniamy następujące podstawowe typy:

Funkcjonalność: dodatkowe funkcje, które poprawiają komfort przeglądania, przechowują niektóre preferencje bez posiadania konta użytkownika lub logowania, korzystania ze skryptów i/lub zasobów stron trzecich, widżetów itp.
Analityka: Korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej witryny. Możemy używać narzędzi własnych lub stron trzecich do śledzenia lub rejestrowania przeglądania naszej strony internetowej, analizowania narzędzi lub komponentów, z którymi wchodziłeś w interakcję lub z nich korzystałeś, w celu rejestrowania zdarzeń konwersji i tym podobnych.
Marketing: Możemy używać plików cookie i narzędzi stron trzecich w celu ulepszania produktów i / lub usług naszych lub naszych partnerów oraz ich przydatności dla Ciebie w oparciu o produkty lub strony, które odwiedziłeś w tej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych.

Możemy korzystać z lokalnej pamięci Twojej przeglądarki. Robimy to za Twoją zgodą.


Prawo dostępu i inne prawa

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa masz prawo do:

  • poprawienia błędnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, z wyjątkiem danych, których przetwarzanie narzucają nam inne przepisy prawa lub interes prawny,
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt

W przypadku pytań lub innych próśb możesz skontaktować się z administratorem danych ew. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresemeovereny@gmail.com

Możesz również skontaktować się z odpowiednią instytucją ochrony danych.